Garanti & Allmänna villkor |
Boka Service

Vid service tillämpas följande villkor;

Du som kund ansvarar själv för att eventuell information i din enhet är säkerhetskopierad. LAN-Master ansvarar ej för information som kan finnas på inlämnad utrustning. I de fall enheten byts mot en ny utbytesenhet kan information gå förlorad då den defekta enheten skickas till Apple.

Fast utsmyckning eller skydd ersätts ej.

Om din enhet skyddas med lösenord skall dessa uppgifter uppges vid inlämningstillfället. I de fall vi inte kan fullfölja din service till följd av lösenordsskydd kan en extra avgift utgå motsvarande felsökningsavgiften. Detta för att täcka kostnaden för upplåsning av din enhet. Om utrustningen är skyddad med aktiv kryptering, såsom FileVault, PGP eller liknande, skall lösenord uppges vid service eller tas bort.

Apples garantivillkor som medföljer utrustningen vid inköp gäller.
Kortfattat kan sägas att garanti kan bara hävdas på utrustning som har hårdvarufel som beror på tillverkningsfel eller komponentfel.
Garanti kan inte hävdas på utrustning som har hårdvarufel som beror på felaktigt brukande eller slitage av utrustningen.
Garanti gäller inte då ansluten utrustning har orsakat fel i utrustningen som garanti hävdas på.
Garanti gäller inte för normal försämring av batteriprestanda.
Garanti gäller inte för någon form av mjukvaruproblem, detta innefattar även systemprogramvara.
Garanti kan inte heller åberopas då LAN-Master inte kan hitta något fel på utrustningen.

I de fall garanti inte gäller debiteras normal serviceavgift.

Har du som kund begärt förtur debiteras servicearbete även om felet täcks av garanti.
Vid förtursservice debiteras en förhöjd servicekostnad.
Om du som kund begärt kostnadsförslag på servicearbetet och sedan inte accepterar kostnadsförslaget debiteras en undersökningsavgift.

På reparerad utrustning lämnar LAN-Master garanti på lagade eller utbytta delar i tre (3) månader från färdigdatum.
Inlämnad utrustning förvaras max 90 dagar från inlämningsdatum hos LAN-Master, därefter avyttras eller skrotas utrustningen.

Undersökningsavgift: iPhones/iPads 299 kr, Datorer 750 kr, iPods/Apple TV/Tillbehör 299 kr. Priser inklusive moms.

Din personliga integritet är viktig för oss. We Care and Repair Nordic AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss, vilka vi behöver för att kunna utföra tjänsten. I vår Integritetspolicy www.lanmaster.se/gdpr finns mer information om hur vi behandlar personuppgifter och din rätt till bl.a. information, rättelse, radering och att göra invändningar.

Våra servicecenter

Oavsett om du vill besöka LanMaster Göteborg eller LanMaster Stockholm så är du välkommen in till våra butiker. Ofta kan du få din enhet reparerad medan du väntar.

Stockholm

Rörstrandsgatan 39B
113 40 Stockholm

Servicetider

Måndag-Fredag: 09.00 - 19.00
Lördag: 10.00 - 15.00
Söndag: stängt

Göteborg

Drottninggatan 2
411 14 Göteborg

Servicetider

Måndag-Fredag: 09.00 - 18.00
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt