Garanti & Allmänna villkor - Lanmaster

Allmänna villkor

Vänligen läs noga igenom våra allmänna villkor.

Reparationsvillkor:

Utförd reparation omfattas av konsumenttjänstlagen (gäller enbart privatkunder) med de rättigheter och skyldigheter det innebär för båda parter. Priserna som uppges vid beställning av en tjänst skall ses som vägledande. Tjänsten kommer att utföras till avtalat pris i den mån den är genomförbar. Ändringar som medför ökade kostnader kommer att informeras om i förväg och kräver ett godkännande innan vi påbörjar reparationen.

Mekaniska skador såsom tapp- och klämskador, vätskeskador och liknande som drabbat telefonen på grund av felaktig hantering täcks inte av garanti eller reklamationsrätt. Reparationer som kräver att telefonen öppnas kan inte genomföras om skärm, ram eller bakstycke är skadat. Om vi upptäcker ytterligare skador på din enhet som gör att vi inte kan utföra beställd service kommer vi att skicka ut ett kostnadsförslag för godkännande innan vi påbörjar reparationen. Vid kostnadsförslag eller om reparationen inte täcks av garantin eller reklamationsrätten och du väljer att inte reparera produkten mot den kommunicerade kostnaden i kostnadsförslaget kommer vi att returnera din enhet utan åtgärd. Undersökningsavgift debiteras alltid.

Undersökningsavgiften för alla mobila produkter: 299 kr. Undersökningsavgiften för datorer: 750kr. Priser inklusive moms.

Inlämnad utrustning förvaras max 90 dagar från inlämningsdatum hos LanMaster, därefter avyttras eller skrotas utrustningen.

Vi ber dig att endast skicka med de tillbehör som är relevanta för felet på enheten, det brukar innebära att det endast är enheten som ska skickas in. Tänk även på att LanMaster inte ansvarar för medskickade tillbehör som inte är relevanta för service, t.ex. skärmskydd, laddare, SIM-kort m.m.

Betalning:

Beställning av service och reparation genom godkänt kostnadsförslag från oss utgör bindande avtal och kan inte brytas.

Reklamationsrätt och garanti:

Du har 3 månaders garanti på utförda tjänster.

Vänligen notera att om en enhet som är inlämnad till LanMaster tidigare har blivit reparerad med reservdelar som inte är original, tar LanMaster inte ekonomiskt ansvar för dessa reservdelar. I händelse att dessa delar blir skadade under vår felsökning (som utförs i enlighet med varje enskild tillverkares normer och regler för felsökning) är vi inte ersättningsskyldiga. Självfallet använder vi på LanMaster enbart originaldelar i vår service vilket säkerställer att eventuell kvarvarande fabriksgaranti på enheten fortsätter att gälla.

Säkerhetskopiering och datahantering:

Data kan försvinna under reparationen och LanMaster kan inte garantera att data på enheten inte försvinner i samband med service. Det är därför ditt ansvar som kund att skapa en säkerhetskopia av innehållet på din enhet innan du skickar in den på service.

Hantering av personuppgifter:

LanMaster värnar om din integritet och följer tillämpliga lagar och regler kring hantering av personuppgifter. För information om hur vi hanterar dina personuppgifter hänvisar vi till vår Integritetspolicy på www.lanmaster.se/gdpr. Där framgår vilka personuppgifter vi behandlar, typ av behandling, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt rätt till bl.a. information, rättelse, radering och att göra invändningar.

Genom att beställa service från LanMaster godkänner du att vi samlar in data i enlighet med vår Integritetspolicy. Du accepterar även att vi får kontakta dig i ärenden som rör din service samt att vi efter avslutad service får lov att skicka ut en förfrågan om att lämna ett omdöme om oss och den service du har mottagit.

Viktigt: Vänligen notera att vi inte kan utföra service på din Apple-enhet om ”Find My iPhone” funktionen inte är avaktiverad. Vi kan heller inte utföra någon service om din lösenkod inte är borttagen eller medskickad. Så avaktivera ”Find my Iphone” på Apple-enheter och ta bort eller skicka med lösenkod till alla enheter.

Våra servicecenter

Oavsett om du vill laga din iPhone, Samsung eller Macbook är du alltid välkommen in till våra butiker. Ingen tidsbokning behövs, vi har drop-in i alla våra servicecenter. Samsungreparationer utförs i Stockholm och Sundsvall.

Stockholm

Rörstrandsgatan 39B
113 41 Stockholm

Servicetider

Måndag-Fredag: 09.00 - 17.00
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Göteborg

Drottninggatan 2
411 14 Göteborg

Servicetider

Måndag-Fredag: 10.00 - 17.00 (30/9: 10.00-15.00)
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Sundsvall

Gesällvägen 1
863 41 Sundsvall

Servicetider

Måndag-Fredag: 10.00 - 20.00
Lördag: 10.00 - 18.00
Söndag: 10.00 - 18.00

Örebro

Telia Butik Säljarevägen 1
702 36 Örebro

Servicetider

Måndag-Fredag: 10.00 - 18.00
Lördag: Stängt,
Söndag: Stängt